Thiết bị công trình

Bồn xử lý chất thải và tự hoại WP-1000

Bồn xử lý chất thải và tự hoại WP-1000

Mã sản phẩm: WP-1000

Giá: Liên hệ

Bồn xử lý chất thải và tự hoại WP-800

Bồn xử lý chất thải và tự hoại WP-800

Mã sản phẩm: WP-800

Giá: Liên hệ

Bồn xử lý chất thải và tự hoại WP-600

Bồn xử lý chất thải và tự hoại WP-600

Mã sản phẩm: WP-600

Giá: Liên hệ

Thùng chứa nước ngầm WUT

Thùng chứa nước ngầm WUT

Mã sản phẩm: WUT

Giá: Liên hệ

Lõi lọc nước CARBON FILTER

Lõi lọc nước CARBON FILTER

Mã sản phẩm: CARBON FILTER

Giá: Liên hệ

Lõi lọc nước CP2 FILTER

Lõi lọc nước CP2 FILTER

Mã sản phẩm: CP2 FILTER

Giá: Liên hệ

Lõi lọc nước 5-25 Micron

Lõi lọc nước 5-25 Micron

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Hệ thống lọc nước Housing ba

Hệ thống lọc nước Housing ba

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Hệ thống lọc nước Housing đôi

Hệ thống lọc nước Housing đôi

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Hệ thống lọc nước Housing đơn

Hệ thống lọc nước Housing đơn

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Bồn nước kháng khuẩn CHANG-2000

Bồn nước kháng khuẩn CHANG-2000

Mã sản phẩm: CHANG-2000

Giá: 11,710,000/chiếc

Bồn nước kháng khuẩn CHANG-1500

Bồn nước kháng khuẩn CHANG-1500

Mã sản phẩm: CHANG-1500

Giá: 8,850,000/chiếc

Bồn nước kháng khuẩn CHANG-700

Bồn nước kháng khuẩn CHANG-700

Mã sản phẩm: CHANG-700

Giá: 5,470,000/chiếc

Bồn nước kháng khuẩn CHANG-1000

Bồn nước kháng khuẩn CHANG-1000

Mã sản phẩm: CHANG-1000

Giá: 6,500,000/chiếc

Bồn nước kháng khuẩn CHANG-500

Bồn nước kháng khuẩn CHANG-500

Mã sản phẩm: CHANG-500

Giá: 4,690,000/chiếc