Gạch kính nhập khẩu

Gạch kính Aubergine – Tím khối 059

Gạch kính Aubergine – Tím khối 059

Mã sản phẩm:

Giá: 205,000/viên

Gạch kính Green – Xanh lá khối 058

Gạch kính Green – Xanh lá khối 058

Mã sản phẩm:

Giá: 205,000/viên

Gạch kính Red – Đỏ khối 057

Gạch kính Red – Đỏ khối 057

Mã sản phẩm:

Giá: 205,000/viên

Gạch kính Yellow – Vàng khối 055

Gạch kính Yellow – Vàng khối 055

Mã sản phẩm:

Giá: 205,000/viên

Gạch kính Misty Cloudy Grey – Vân xám 042

Gạch kính Misty Cloudy Grey – Vân xám 042

Mã sản phẩm:

Giá: 205,000/viên

Gạch kính Parallel Brown – Sọc nâu 020

Gạch kính Parallel Brown – Sọc nâu 020

Mã sản phẩm:

Giá: 175,000/viên

Gạch kính Cloudy Brown – Vân nâu 019

Gạch kính Cloudy Brown – Vân nâu 019

Mã sản phẩm:

Giá: 205,000/viên

Gạch kính Parallel Green – Sọc xanh lá 018

Gạch kính Parallel Green – Sọc xanh lá 018

Mã sản phẩm:

Giá: 175,000/viên

Gạch kính Cloudy Green – Trơn xanh lá 017

Gạch kính Cloudy Green – Trơn xanh lá 017

Mã sản phẩm:

Giá: 205,000/viên

Gạch kính Parallel Pink – Sọc hồng 016

Gạch kính Parallel Pink – Sọc hồng 016

Mã sản phẩm:

Giá: 175,000/viên

Gạch kính Cloudy Pink – Trơn hồng 015

Gạch kính Cloudy Pink – Trơn hồng 015

Mã sản phẩm:

Giá: 205,000/viên

Gạch kính Parallel Grey – Sọc xám 014

Gạch kính Parallel Grey – Sọc xám 014

Mã sản phẩm:

Giá: 205,000/viên

Gạch kính Cloudy Grey – Vân xám 013

Gạch kính Cloudy Grey – Vân xám 013

Mã sản phẩm:

Giá: 205,000/viên

Gạch kính Parallel Blue – Sọc xanh 012

Gạch kính Parallel Blue – Sọc xanh 012

Mã sản phẩm:

Giá: 175,000/viên

Gạch kính Tangerine Skin-B - Da quýt B 037

Gạch kính Tangerine Skin-B - Da quýt B 037

Mã sản phẩm:

Giá: 57,000/viên