Gạch kính nhập khẩu

Gạch Kính lấy sáng GK28

Gạch Kính lấy sáng GK28

Mã sản phẩm: GK28

Giá: Liên hệ

Gạch Kính lấy sáng GK27

Gạch Kính lấy sáng GK27

Mã sản phẩm: GK27

Giá: Liên hệ

Gạch Kính lấy sáng GK26

Gạch Kính lấy sáng GK26

Mã sản phẩm: GK26

Giá: Liên hệ

Gạch kính trong suốt GK25

Gạch kính trong suốt GK25

Mã sản phẩm: GK25

Giá: Liên hệ

Gạch kính trong suốt GK24

Gạch kính trong suốt GK24

Mã sản phẩm: GK24

Giá: Liên hệ

Gạch kính Aubergine – Tím khối 059

Gạch kính Aubergine – Tím khối 059

Mã sản phẩm:

Giá: 205,000/viên

Gạch kính Green – Xanh lá khối 058

Gạch kính Green – Xanh lá khối 058

Mã sản phẩm:

Giá: 205,000/viên

Gạch kính Red – Đỏ khối 057

Gạch kính Red – Đỏ khối 057

Mã sản phẩm:

Giá: 205,000/viên

Gạch kính Yellow – Vàng khối 055

Gạch kính Yellow – Vàng khối 055

Mã sản phẩm:

Giá: 205,000/viên

Gạch kính Misty Cloudy Grey – Vân xám 042

Gạch kính Misty Cloudy Grey – Vân xám 042

Mã sản phẩm:

Giá: 205,000/viên

Gạch kính Parallel Brown – Sọc nâu 020

Gạch kính Parallel Brown – Sọc nâu 020

Mã sản phẩm:

Giá: 175,000/viên

Gạch kính Cloudy Brown – Vân nâu 019

Gạch kính Cloudy Brown – Vân nâu 019

Mã sản phẩm:

Giá: 205,000/viên

Gạch kính Parallel Green – Sọc xanh lá 018

Gạch kính Parallel Green – Sọc xanh lá 018

Mã sản phẩm:

Giá: 175,000/viên

Gạch kính Cloudy Green – Trơn xanh lá 017

Gạch kính Cloudy Green – Trơn xanh lá 017

Mã sản phẩm:

Giá: 205,000/viên

Gạch kính Parallel Pink – Sọc hồng 016

Gạch kính Parallel Pink – Sọc hồng 016

Mã sản phẩm:

Giá: 175,000/viên