Gạch cổ ốp tường Đông Á

     Gạch cổ ốp tường Đông Á được nung bằng đất sét tự nhiên và hoàn toàn làm thủ công. Gạch cổ ốp tường Đông Á chinh phục khách hàng bởi tính thẩm mỹ cao, nét độc đáo trong kiến trúc và tính thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, phù hợp với nhiều công trình kiến trúc cổ điển lẫn hiện đại.

Gạch cổ ốp tường AT05

Gạch cổ ốp tường AT05

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Gạch cổ ốp tường AT04-L1

Gạch cổ ốp tường AT04-L1

Mã sản phẩm:

Giá: 340,000/m2

Gạch cổ ốp tường AT03-L3

Gạch cổ ốp tường AT03-L3

Mã sản phẩm:

Giá: 375,000/m2

Gạch cổ ốp tường AT03-L2

Gạch cổ ốp tường AT03-L2

Mã sản phẩm:

Giá: 400,000/m2

Gạch cổ ốp tường AT03-L1

Gạch cổ ốp tường AT03-L1

Mã sản phẩm:

Giá: 375,000/m2

Gạch cổ ốp tường AT02-L4

Gạch cổ ốp tường AT02-L4

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Gạch cổ ốp tường AT02-L3

Gạch cổ ốp tường AT02-L3

Mã sản phẩm:

Giá: 375,000/m2

Gạch cổ ốp tường AT02-L1

Gạch cổ ốp tường AT02-L1

Mã sản phẩm:

Giá: 325,000/m2

Gạch cổ ốp tường AT01-L4

Gạch cổ ốp tường AT01-L4

Mã sản phẩm:

Giá: 470,000/m2

Gạch cổ ốp tường AT82

Gạch cổ ốp tường AT82

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Gạch cổ ốp tường AT81

Gạch cổ ốp tường AT81

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Gạch cổ ốp tường AT22-P4

Gạch cổ ốp tường AT22-P4

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Gạch cổ ốp tường AT22-P3

Gạch cổ ốp tường AT22-P3

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Gạch cổ ốp tường AT22-P2

Gạch cổ ốp tường AT22-P2

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Gạch cổ ốp tường AT22-P1

Gạch cổ ốp tường AT22-P1

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ