Lam chắn nắng nhôm Austrong

     Lam chắn nắng Austrong là vật liệu chắn nắng hiệu quả giúp giảm nhiệt trong mùa hè. Sản phẩm còn được đánh giá cao bởi các ưu điểm: chống cháy, không bị oxy hóa, độ bền cao, mang lại vẻ đẹp mỹ quan cho công trình...

     Lam nhôm chắn nắng Austrong có mẫu mã rất đa dạng bao gồm: lam chắn nắng hình lá liễu; lam chắn nắng đầu đạn; lam chắn nắng hình thoi... đáp ứng đặc điểm kỹ thuật và yêu cầu hình thức của công trình.

Lam nhôm Austrong hình viên đạn 300-52

Lam nhôm Austrong hình viên đạn 300-52

Mã sản phẩm: ASL-300

Giá: 730,000/m

Lam nhôm Austrong hình viên đạn 250-52

Lam nhôm Austrong hình viên đạn 250-52

Mã sản phẩm: ASL-250

Giá: 590,000/m

Lam nhôm Austrong hình viên đạn 200-52

Lam nhôm Austrong hình viên đạn 200-52

Mã sản phẩm: ASL-200

Giá: 460,000/m

Lam nhôm Austrong hình viên đạn 150-52

Lam nhôm Austrong hình viên đạn 150-52

Mã sản phẩm: ASL-150

Giá: 355,000/m

Lam nhôm Austrong hình viên đạn 110-50

Lam nhôm Austrong hình viên đạn 110-50

Mã sản phẩm: ASL-110

Giá: 245,000/m

Lam nhôm Austrong hình lá liễu 170-SL

Lam nhôm Austrong hình lá liễu 170-SL

Mã sản phẩm: 170-SL

Giá: 255,000/m

Lam nhôm Austrong hình lá liễu 150-SL

Lam nhôm Austrong hình lá liễu 150-SL

Mã sản phẩm: 150-SL

Giá: 235,000/m

Lam nhôm Austrong hình lá liễu 120-SL

Lam nhôm Austrong hình lá liễu 120-SL

Mã sản phẩm: 120-SL

Giá: 185,000/m

Lam nhôm Austrong hình thoi 450-66

Lam nhôm Austrong hình thoi 450-66

Mã sản phẩm: AER 450-66

Giá: 1,150,000/m

Lam nhôm Austrong hình thoi 300-50

Lam nhôm Austrong hình thoi 300-50

Mã sản phẩm: AER 300-50

Giá: 590,000/m

Lam nhôm Austrong hình thoi 250-50

Lam nhôm Austrong hình thoi 250-50

Mã sản phẩm: AER 250-50

Giá: 490,000/m

Lam nhôm Austrong hình thoi 200-50

Lam nhôm Austrong hình thoi 200-50

Mã sản phẩm: AER 200-50

Giá: 385,000/m

Lam nhôm Austrong hình thoi 200-40

Lam nhôm Austrong hình thoi 200-40

Mã sản phẩm: AER 200-40

Giá: 450,000/m

Lam nhôm Austrong hình thoi 200-25

Lam nhôm Austrong hình thoi 200-25

Mã sản phẩm: AER 200-25

Giá: 345,000/m

Lam nhôm Austrong hình thoi 150-24

Lam nhôm Austrong hình thoi 150-24

Mã sản phẩm: AER 150-24

Giá: 255,000/m