Chậu cây xanh

Cây kim ngân 20-30cm

Cây kim ngân 20-30cm

Mã sản phẩm:

Giá: 215,000/cây

Cây phú quý 20-30cm ( chưa gồm chậu)

Cây phú quý 20-30cm ( chưa gồm chậu)

Mã sản phẩm:

Giá: 205,000/cây

Cây thường xuân

Cây thường xuân

Mã sản phẩm:

Giá: 200,000/cây

Cây ngọc bích 16cm

Cây ngọc bích 16cm

Mã sản phẩm:

Giá: 93,000/cây

Cây trạng nguyên 50cm ( Chưa gồm chậu)

Cây trạng nguyên 50cm ( Chưa gồm chậu)

Mã sản phẩm:

Giá: 280,000/cây

Cây phất dụ 20-25cm

Cây phất dụ 20-25cm

Mã sản phẩm:

Giá: 200,000/cây

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ

Mã sản phẩm:

Giá: 170,000/cây

Cây vạn niên thanh đơn gốc

Cây vạn niên thanh đơn gốc

Mã sản phẩm:

Giá: 265,000/cây

Cây kim tiền 25-30cm

Cây kim tiền 25-30cm

Mã sản phẩm:

Giá: 170,000/cây