Quy định & hình thức thanh toán

KHÁCH HÀNG MUA SẢN PHẨM CỦA TOPMAT CÓ THỂ LỰA CHỌN MỘT TRONG 2 HÌNH THỨC SAU:

Cách 1: Hình thức mua hàng online

Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm trên website topmat.vn

Bước 2: Khách hàng xác thực đơn hàng thông qua một trong các liên hệ sau:

- Hỗ trợ đặt hàng: 19002845

- Hỗ trợ khách hàng: 0936136900

- Đặt hàng qua email: topmatvn@gmail.com

Bước 3: Topmat xác nhận thông tin đặt hàng của Khách hàng.

Bước 4: Khách hàng đặt cọc từ 20-50% theo giá trị đơn đặt hàng chuyển vào tài khoản Công ty Cổ phần Topmat Việt Nam, kèm nội dung chuyển khoản (Họ tên - tên sản phẩm - sdt)

Bước 5: Topmat vận chuyển hàng tới địa điểm nhận hàng theo đơn đặt hàng

Bước 6: Khách hàng nhận sản phẩm đúng theo đơn đặt hàng và thanh toán số tiền còn lại.

 

Cách 2: Hình thức mua hàng trực tiếp tại showroom

Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ trên website

Bước 2: Khách hàng đến một trong những showroom bán hàng của Topmat

Bước 3: Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt, thẻ ATM nội địa hoặc thẻ tín dụng.

Bước 4: Topmat vận chuyển hàng tới địa điểm nhận hàng theo đơn đặt hàng

Bước 5: Khách hàng nhận sản phẩm đúng theo đơn đặt hàng và thanh toán số tiền còn lại.