Đá cubic Bazan

Đá cubic bazan đen cắt 4 cạnh 10x10x5 cm

Đá cubic bazan đen cắt 4 cạnh 10x10x5 cm

Mã sản phẩm:

Giá: 1,150,000/m2

Đá cubic bazan xám chẻ tay 10x10x5cm

Đá cubic bazan xám chẻ tay 10x10x5cm

Mã sản phẩm:

Giá: 460,000/m2

Đá cubic bazan xám cắt 4 cạnh 10x10x5cm

Đá cubic bazan xám cắt 4 cạnh 10x10x5cm

Mã sản phẩm:

Giá: 1,450,000/m2

Đá cubic bazan đen chẻ tay 10x10x5 cm

Đá cubic bazan đen chẻ tay 10x10x5 cm

Mã sản phẩm:

Giá: 530,000/m2

Đá cubic bazan xám khò mặt 10x10x5 cm

Đá cubic bazan xám khò mặt 10x10x5 cm

Mã sản phẩm:

Giá: 1,450,000/m2

Đá cubic bazan xám chẻ tay 10x10x8 cm

Đá cubic bazan xám chẻ tay 10x10x8 cm

Mã sản phẩm:

Giá: 7,400/Viên

Đá cubic bazan đen mặt khò 10x10x5 cm

Đá cubic bazan đen mặt khò 10x10x5 cm

Mã sản phẩm:

Giá: 1,550,000/m2

Đá cubic bazan đen chẻ tay 10x10x20 cm

Đá cubic bazan đen chẻ tay 10x10x20 cm

Mã sản phẩm:

Giá: 11,000/Viên

Đá cubic bazan đen chẻ tay 10x10x8 cm

Đá cubic bazan đen chẻ tay 10x10x8 cm

Mã sản phẩm:

Giá: 8,500/Viên