Bàn ghế gỗ

Ghế PP124 Rockig chair

Ghế PP124 Rockig chair

Mã sản phẩm:

Giá: 8,300,000/chiếc

Ghế Circle

Ghế Circle

Mã sản phẩm:

Giá: 9,100,000/Chiếc

Bàn Concorde

Bàn Concorde

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Bàn Twist

Bàn Twist

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Bàn Noguchi

Bàn Noguchi

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Bàn VITRA - EM

Bàn VITRA - EM

Mã sản phẩm:

Giá: 3,150,000/chiếc

Ghế thư giãn PP120

Ghế thư giãn PP120

Mã sản phẩm: GA804

Giá: 1,550,000/Chiếc

Ghế thư giãn PP124

Ghế thư giãn PP124

Mã sản phẩm: GR503

Giá: Liên hệ

Ghế thư giãn Shell

Ghế thư giãn Shell

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Ghế gỗ tự nhiên Lacquer

Ghế gỗ tự nhiên Lacquer

Mã sản phẩm: GA807

Giá: Liên hệ

Ghế Kamuy

Ghế Kamuy

Mã sản phẩm:

Giá: 1,800,000/chiếc

Ghế Neva

Ghế Neva

Mã sản phẩm:

Giá: 2,150,000/chiếc

Ghế Oakaley

Ghế Oakaley

Mã sản phẩm:

Giá: 1,300,000/chiếc

Ghế Ventura

Ghế Ventura

Mã sản phẩm:

Giá: 2,250,000/chiếc

Ghế Elbow

Ghế Elbow

Mã sản phẩm:

Giá: 1,450,000/chiếc