Trần nhôm lam nhôm

Trần nhôm cell (caro) 100x100mm

Trần nhôm cell (caro) 100x100mm

Mã sản phẩm:

Giá: 510,000/m2

Trần nhôm Clip-in 327x327x0.5mm

Trần nhôm Clip-in 327x327x0.5mm

Mã sản phẩm: ATC-327

Giá: 345,000/m2

Trần nhôm Clip-in 600x600x0.8mm

Trần nhôm Clip-in 600x600x0.8mm

Mã sản phẩm: ATCG-818

Giá: 415,000/m2

Trần nhôm Clip-in 600x600x0.7mm

Trần nhôm Clip-in 600x600x0.7mm

Mã sản phẩm: ATCG-718

Giá: 375,000/m2

Trần nhôm Clip-in 600x600x0.6mm

Trần nhôm Clip-in 600x600x0.6mm

Mã sản phẩm: ATCG-618

Giá: 335,000/m2

Trần nhôm cell (caro) 50x50mm

Trần nhôm cell (caro) 50x50mm

Mã sản phẩm:

Giá: 980,000/m2

Trần nhôm cell (caro) 150x150mm

Trần nhôm cell (caro) 150x150mm

Mã sản phẩm:

Giá: 385,000/m2

Trần nhôm U50-Shaped-160

Trần nhôm U50-Shaped-160

Mã sản phẩm:

Giá: 1,000,000/m2

Trần nhôm U50-Shaped-190

Trần nhôm U50-Shaped-190

Mã sản phẩm:

Giá: 1,150,000/m2

Trần nhôm U50-Shaped-170

Trần nhôm U50-Shaped-170

Mã sản phẩm:

Giá: 1,050,000/m2

Trần nhôm U50-Shaped-180

Trần nhôm U50-Shaped-180

Mã sản phẩm:

Giá: 1,100,000/m2

Trần nhôm U50-Shaped-150

Trần nhôm U50-Shaped-150

Mã sản phẩm:

Giá: 960,000/m2

Trần nhôm U50-Shaped-130

Trần nhôm U50-Shaped-130

Mã sản phẩm:

Giá: 880,000/m2

Trần nhôm U50-Shaped-140

Trần nhôm U50-Shaped-140

Mã sản phẩm:

Giá: 920,000/m2

Trần nhôm U50-Shaped-120

Trần nhôm U50-Shaped-120

Mã sản phẩm:

Giá: 830,000/m2