Dụng cụ cầm tay

Máy mài góc Bosch GWS 18-125 L

Máy mài góc Bosch GWS 18-125 L

Mã sản phẩm:

Giá: 4,050,000/chiếc

Máy mài thẳng Bosch GGS 8 CE

Máy mài thẳng Bosch GGS 8 CE

Mã sản phẩm:

Giá: 6,150,000/chiếc

Máy mài góc lớn Bosch GWS 2000-180

Máy mài góc lớn Bosch GWS 2000-180

Mã sản phẩm:

Giá: 2,250,000/chiếc

Máy mài góc lớn Bosch GWS 2000-230

Máy mài góc lớn Bosch GWS 2000-230

Mã sản phẩm:

Giá: 2,350,000/chiếc

Máy mài thẳng Bosch GGS 18V-LI SOLO

Máy mài thẳng Bosch GGS 18V-LI SOLO

Mã sản phẩm:

Giá: 5,300,000/chiếc

Máy mài góc Bosch GWS 750-100

Máy mài góc Bosch GWS 750-100

Mã sản phẩm:

Giá: 1,150,000/chiếc

Máy mài góc Bosch GWS 900-100

Máy mài góc Bosch GWS 900-100

Mã sản phẩm:

Giá: 1,500,000/chiếc

Máy cưa đa năng GCM 10 MX

Máy cưa đa năng GCM 10 MX

Mã sản phẩm:

Giá: 6,600,000/chiếc

Máy cưa lọng dùng pin Bosch GST 12V-LI (Solo)

Máy cưa lọng dùng pin Bosch GST 12V-LI (Solo)

Mã sản phẩm:

Giá: 3,400,000/chiếc

Máy cưa kiếm dùng pin GSA 12V-LI (Solo)

Máy cưa kiếm dùng pin GSA 12V-LI (Solo)

Mã sản phẩm:

Giá: 2,300,000/chiếc

Máy cưa kiếm dùng pin GSA 18V-LI

Máy cưa kiếm dùng pin GSA 18V-LI

Mã sản phẩm:

Giá: 9,400,000/chiếc

Máy cưa đĩa dùng pin GKS 18V-LI

Máy cưa đĩa dùng pin GKS 18V-LI

Mã sản phẩm:

Giá: 4,550,000/chiếc

Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100 E

Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100 E

Mã sản phẩm:

Giá: 3,150,000/chiếc

Máy Cưa lọng Bosch GST 8000 E

Máy Cưa lọng Bosch GST 8000 E

Mã sản phẩm:

Giá: 2,300,000/chiếc

Máy cưa lọng Bosch GST 65 E

Máy cưa lọng Bosch GST 65 E

Mã sản phẩm:

Giá: 1,900,000/chiếc