Đá đa sắc Lai Châu

   Dòng đá slate không xa lạ với các nước Châu Âu, song mới vài năm trở lại đây mới được chú ý tại Việt Nam. Rất nhanh chóng đá slate Lai Châu được xuất khẩu ra thi trường Châu Âu và Mỹ khắt khe…

   Màu sắc biến đổi tự nhiên là đặc điểm gây chú ý của đá slate đa sắc, độ cứng từng bị nghi ngờ giờ lại là ưu điểm được chính người đã sử dụng công nhận.

   Đá slate đa sắc Topmat được gia công tỉ mỉ cho ra nhiều kích thước lựa chọn 10x20cm, 15x15cm, 15x30cm, 20x20cm, 20x30cm, 20x40cm, 25x50cm, 30x30cm, 30x60cm, 40x40cm, 40x80cm, 50x50cm, 60x60cm… đáp ứng số lượng lớn cho thi trường trong và ngoài nước.

Đá slate đa sắc lát nền 60x60x(1.2-1.4)cm

Đá slate đa sắc lát nền 60x60x(1.2-1.4)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 450,000/m2

Đá slate đa sắc lát nền 50x50x(1.2-1.4)cm

Đá slate đa sắc lát nền 50x50x(1.2-1.4)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 410,000/m2

Đá slate đa sắc lát nền 40x80x(1.2-1.4)cm

Đá slate đa sắc lát nền 40x80x(1.2-1.4)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 450,000/m2

Đá slate đa sắc lát nền 40x40x(1-1.2)cm

Đá slate đa sắc lát nền 40x40x(1-1.2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 330,000/m2

Đá slate đa sắc lát nền 30x60x(1-1.2)cm

Đá slate đa sắc lát nền 30x60x(1-1.2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 330,000/m2

Đá slate đa sắc lát nền 30x30x(1-1.2)cm

Đá slate đa sắc lát nền 30x30x(1-1.2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 280,000/m2

Đá slate đa sắc lát nền 25x50x(1-1.2)cm

Đá slate đa sắc lát nền 25x50x(1-1.2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 305,000/m2

Đá slate đa sắc lát nền 20x40x(1-1.2)cm

Đá slate đa sắc lát nền 20x40x(1-1.2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 280,000/m2

Đá slate đa sắc lát nền 20x30x(1-1.2)cm

Đá slate đa sắc lát nền 20x30x(1-1.2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 245,000/m2

Đá slate đa sắc lát nền 20x20x(1-1.2)cm

Đá slate đa sắc lát nền 20x20x(1-1.2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 245,000/m2

Đá slate đa sắc lát nền 15x30x(1-1.2)cm

Đá slate đa sắc lát nền 15x30x(1-1.2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 245,000/m2

Đá slate đa sắc lát nền 15x15x(1-1.2)cm

Đá slate đa sắc lát nền 15x15x(1-1.2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 245,000/m2

Đá slate đa sắc lát nền 10x20x(1-1.2)cm

Đá slate đa sắc lát nền 10x20x(1-1.2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 245,000/m2