Chính sách trả hàng

Chính sách đổi trả hàng của Topmat:

1. Khách hàng đã ký nhận hàng không được đổi

2. Hàng trả lại không quá 3% (chỉ áp dụng cho mặt hàng vật liệu)

3. Thời gian trả lại không quá 7 ngày kể từ khi nhận hàng

4. Khách hàng vui lòng tự vận chuyển đến showroom của Topmat

5. Giá trị hàng trả lại tính theo giá bán tại thời điểm mua hàng