Thiết bị công trình

Bồn tắm bằng đồng GCBT03

Bồn tắm bằng đồng GCBT03

Mã sản phẩm: GCBT03

Giá: 122,000,000/chiếc

Bồn tắm bằng đồng GCBT09

Bồn tắm bằng đồng GCBT09

Mã sản phẩm: GCBT09

Giá: 128,000,000/chiếc

Thùng rác bằng đồng RSC502

Thùng rác bằng đồng RSC502

Mã sản phẩm: RSC502

Giá: 5,720,000/chiếc

Thùng rác bằng đồng RSC501

Thùng rác bằng đồng RSC501

Mã sản phẩm: RSC501

Giá: 3,050,000/chiếc

Chậu rửa bát bằng đồng BCS157

Chậu rửa bát bằng đồng BCS157

Mã sản phẩm: BCS157

Giá: 8,800,000/chiếc

Chậu ngâm chân bằng đồng BN101

Chậu ngâm chân bằng đồng BN101

Mã sản phẩm: BN101

Giá: 4,200,000/chiếc

Chậu rửa bằng đồng RSC315

Chậu rửa bằng đồng RSC315

Mã sản phẩm: RSC315

Giá: 2,980,000/chiếc

Chậu rửa bằng đồng BS005

Chậu rửa bằng đồng BS005

Mã sản phẩm: BS005

Giá: 12,300,000/chiếc

Chậu rửa bằng đồng BS022

Chậu rửa bằng đồng BS022

Mã sản phẩm: BS022

Giá: 9,600,000/chiếc

Chậu rửa bằng đồng CS03

Chậu rửa bằng đồng CS03

Mã sản phẩm: CS03

Giá: 8,800,000/chiếc

Chậu rửa bằng đồng BS026

Chậu rửa bằng đồng BS026

Mã sản phẩm: BS026

Giá: 9,600,000/chiếc

Chậu rửa bằng đồng BS045

Chậu rửa bằng đồng BS045

Mã sản phẩm: BS045

Giá: 9,600,000/chiếc

Chậu rửa bằng đồng RSC304

Chậu rửa bằng đồng RSC304

Mã sản phẩm: RSC304

Giá: 3,860,000/chiếc

Chậu rửa bằng đồng RSC319

Chậu rửa bằng đồng RSC319

Mã sản phẩm: RSC319

Giá: 3,600,000/chiếc

Chậu rửa bằng đồng BS048

Chậu rửa bằng đồng BS048

Mã sản phẩm: BS048

Giá: 8,800,000/chiếc