Đá slate Lai Châu ghi

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 50x50x(1-1,2)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 50x50x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 460,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 40x40x(1,2-1,4)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 40x40x(1,2-1,4)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 400,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 30x60x(1,2-1,4)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 30x60x(1,2-1,4)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 430,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 30x30x(1-1,2)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 30x30x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 390,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 25x50x(1,2-1,4)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 25x50x(1,2-1,4)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 370,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 20x40x(1-1,2)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 20x40x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 390,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 20x30x(1-1,2)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 20x30x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 360,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 20x20x(1-1,2)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 20x20x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 290,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 15x15x(1-1,2)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 15x15x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 290,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 15x30x(1-1,2)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 15x30x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 290,000/m2

Đá slate Lai Châu ghi lát nền

Đá slate Lai Châu ghi lát nền

Mã sản phẩm:

Giá: 460,000/viên

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 10x20x(1-1,2)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 10x20x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 260,000/m2