Đá slate Lai Châu ghi

   Đá slate Lai Châu ghi là sự lựa chọn tuyệt vời cho đá lát sân vườn, lát nền nhà. Chính phương pháp gia công bán thủ công lại tạo ra bề mặt bóc lớp nhám tự nhiên đầy cảm xúc. Đá slate ghi có đặc điểm cấu tạo thành lớp rất đặc biệt đem lại độ cứng rất cao (đó là câu trả lời tại sao đá slate ghi chỉ với độ dày từ 1-1,2cm lại đáp ứng chịu lực cho sân, đường với mật độ sử dụng cao).

    Đá slate Lai Châu ghi TopmatStore được gia công số lượng lớn với các kích thước sẵn có 10x20cm, 15x15cm, 15x30cm, 20x20cm, 20x30cm, 20x40cm, 25x50cm, 30x30cm, 30x60cm, 40x40cm, 40x80cm, 50x50cm, 60x60cm… luôn đáp ứng kịp thời cho các công trình hiện đại, cũng như cổ điển. 

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 50x50x(1-1,2)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 50x50x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 460,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 40x40x(1,2-1,4)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 40x40x(1,2-1,4)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 400,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 30x60x(1,2-1,4)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 30x60x(1,2-1,4)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 430,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 30x30x(1-1,2)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 30x30x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 390,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 25x50x(1,2-1,4)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 25x50x(1,2-1,4)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 370,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 20x40x(1-1,2)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 20x40x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 390,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 20x30x(1-1,2)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 20x30x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 360,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 20x20x(1-1,2)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 20x20x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 290,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 15x15x(1-1,2)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 15x15x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 290,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 15x30x(1-1,2)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 15x30x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 290,000/m2

Đá slate Lai Châu ghi lát nền

Đá slate Lai Châu ghi lát nền

Mã sản phẩm:

Giá: 460,000/viên

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 10x20x(1-1,2)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 10x20x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 260,000/m2