Đá ghi sáng Thanh Hóa

Đá ghi sáng Thanh Hóa có trữ lượng khai thác lớn, giá thành hợp lý, độ dày cao, chịu lực nén tốt… phù hợp sử dụng cho các công trình công cộng, vỉa hè, quảng trường. Màu sắc sáng, dễ cắt trong quá trình thi công là một ưu điểm lựa chọn.

TopmatStore luôn lựa chọn các phôi đá chất lượng sau khi khai thác, sau đó tiến hành gia công đá thành các bề mặt khác nhau: tạo mặt băm, mài mịn, mài thô, cắt thô, bó vỉa… với nhiều kích thước đa dạng để phục vụ nhu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu.

Đá ghi sáng mài mịn 40x40x3cm

Đá ghi sáng mài mịn 40x40x3cm

Mã sản phẩm: CC12

Giá: 290,000/m2

Đá ghi sáng mài mịn 30x60x3cm

Đá ghi sáng mài mịn 30x60x3cm

Mã sản phẩm: CC11

Giá: 290,000/m2

Đá ghi sáng mài mịn 30x30x3cm

Đá ghi sáng mài mịn 30x30x3cm

Mã sản phẩm: CC10

Giá: 270,000/m2

Đá ghi sáng mài mịn 20x20x3cm

Đá ghi sáng mài mịn 20x20x3cm

Mã sản phẩm: CC09

Giá: 250,000/m2

Đá ghi sáng mài thô 40x40x3cm

Đá ghi sáng mài thô 40x40x3cm

Mã sản phẩm: CC08

Giá: 280,000/m2

Đá ghi sáng mài thô 30x60x3cm

Đá ghi sáng mài thô 30x60x3cm

Mã sản phẩm: CC07

Giá: 280,000/m2

Đá ghi sáng mài thô 30x30x3cm

Đá ghi sáng mài thô 30x30x3cm

Mã sản phẩm: CC06

Giá: 260,000/m2

Đá ghi sáng mài thô 20x20x3cm

Đá ghi sáng mài thô 20x20x3cm

Mã sản phẩm: CC05

Giá: 240,000/m2

Đá ghi sáng cắt thô 40x40x3cm

Đá ghi sáng cắt thô 40x40x3cm

Mã sản phẩm: CC04

Giá: 270,000/m2

Đá ghi sáng băm trừ viền 30x60x3cm

Đá ghi sáng băm trừ viền 30x60x3cm

Mã sản phẩm: CC18

Giá: 300,000/m2

Đá ghi sáng băm trừ viền 40x40x3cm

Đá ghi sáng băm trừ viền 40x40x3cm

Mã sản phẩm: CC19

Giá: 300,000/m2

Đá ghi sáng băm trừ viền 30x30x3cm

Đá ghi sáng băm trừ viền 30x30x3cm

Mã sản phẩm: CC17

Giá: 280,000/m2

Đá ghi sáng băm toàn phần 30x60x3cm

Đá ghi sáng băm toàn phần 30x60x3cm

Mã sản phẩm: CC15

Giá: 280,000/m2

Đá ghi sáng băm toàn phần 40x40x3cm

Đá ghi sáng băm toàn phần 40x40x3cm

Mã sản phẩm: CC16

Giá: 280,000/m2

Đá ghi sáng băm toàn phần 30x30x3cm

Đá ghi sáng băm toàn phần 30x30x3cm

Mã sản phẩm: CC14

Giá: 260,000/m2