Đồ dùng nội thất

Ghế Circle

Ghế Circle

Mã sản phẩm: GR502

Giá: Liên hệ

Bàn Concorde

Bàn Concorde

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Bàn Twist

Bàn Twist

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Bàn Noguchi

Bàn Noguchi

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Bàn VITRA - EM

Bàn VITRA - EM

Mã sản phẩm:

Giá: 3,350,000/chiếc

Ghế thư giãn PP120

Ghế thư giãn PP120

Mã sản phẩm: GA804

Giá: Liên hệ

Ghế thư giãn PP124

Ghế thư giãn PP124

Mã sản phẩm: GR503

Giá: Liên hệ

Ghế thư giãn Shell

Ghế thư giãn Shell

Mã sản phẩm: GR501

Giá: Liên hệ

Ghế gỗ tự nhiên Lacquer

Ghế gỗ tự nhiên Lacquer

Mã sản phẩm: GA807

Giá: 1,670,000/chiếc

Ghế gỗ tự nhiên Kamuy

Ghế gỗ tự nhiên Kamuy

Mã sản phẩm: GA814

Giá: Liên hệ

Ghế gỗ tự nhiên Neva

Ghế gỗ tự nhiên Neva

Mã sản phẩm: GA806

Giá: 2,150,000/chiếc

Ghế gỗ tự nhiên Oakaley

Ghế gỗ tự nhiên Oakaley

Mã sản phẩm: GA805

Giá: 1,250,000/chiếc

Ghế gỗ tự nhiên Ventura

Ghế gỗ tự nhiên Ventura

Mã sản phẩm: GA804

Giá: 2,280,000/chiếc

Ghế gỗ tự nhiên Elbow

Ghế gỗ tự nhiên Elbow

Mã sản phẩm: GA809

Giá: 1,480,000/chiếc

Ghế gỗ tự nhiên Wishbone đan dây

Ghế gỗ tự nhiên Wishbone đan dây

Mã sản phẩm: GA808-2

Giá: 2,350,000/chiếc