Đá tự nhiên lát sân

Đá slate đa sắc lát nền 40x40x(1-1.2)cm

Đá slate đa sắc lát nền 40x40x(1-1.2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 330,000/m2

Đá cubic đen Thanh Hóa mặt băm 10x10x5cm

Đá cubic đen Thanh Hóa mặt băm 10x10x5cm

Mã sản phẩm:

Giá: 490,000/m2

Đá cubic bazan đen cắt 4 cạnh 10x10x5 cm

Đá cubic bazan đen cắt 4 cạnh 10x10x5 cm

Mã sản phẩm:

Giá: 1,150,000/m2

Đá cubic bazan xám 10x10x5cm

Đá cubic bazan xám 10x10x5cm

Mã sản phẩm:

Giá: 460,000/m2

Đá cubic bazan xám cắt 4 cạnh 10x10x5cm

Đá cubic bazan xám cắt 4 cạnh 10x10x5cm

Mã sản phẩm:

Giá: 1,400,000/m2

Đá cubic ghi sáng Thanh Hóa cắt thô

Đá cubic ghi sáng Thanh Hóa cắt thô

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Đá cubic xanh rêu Thanh Hóa cắt thô 10x10x5cm

Đá cubic xanh rêu Thanh Hóa cắt thô 10x10x5cm

Mã sản phẩm:

Giá: 690,000/m2

Đá bazan đen phun cát 30x60x2 cm

Đá bazan đen phun cát 30x60x2 cm

Mã sản phẩm:

Giá: 630,000/m2

Đá bazan xám bóng mờ 30x60x2cm

Đá bazan xám bóng mờ 30x60x2cm

Mã sản phẩm:

Giá: 570,000/m2

Đá bazan xám phun cát 30x60x2cm

Đá bazan xám phun cát 30x60x2cm

Mã sản phẩm:

Giá: 570,000/m2

Đá bazan xám đốt chải 30x60x2cm

Đá bazan xám đốt chải 30x60x2cm

Mã sản phẩm:

Giá: 570,000/m2

Đá bazan thớt xám

Đá bazan thớt xám

Mã sản phẩm:

Giá: 255,000/viên

Đá bazan xám khò 30x60x2cm

Đá bazan xám khò 30x60x2cm

Mã sản phẩm:

Giá: 570,000/m2

Đá bazan xám mài 30x60x2cm

Đá bazan xám mài 30x60x2cm

Mã sản phẩm:

Giá: 570,000/m2

Đá bazan xám băm mặt 30x60x2cm

Đá bazan xám băm mặt 30x60x2cm

Mã sản phẩm:

Giá: 570,000/m2