Đá Slate ghi Topmat

   Đá slate ghi Lai Châu là sự lựa chọn tuyệt vời cho đá ốp tường. Chính phương pháp gia công bán thủ công lại tạo ra bề mặt bóc lớp nhám tự nhiên đầy cảm xúc. Đá slate ghi có đặc điểm cấu tạo thành lớp rất đặc biệt đem lại độ cứng rất cao (đó là câu trả lời tại sao đá slate ghi chỉ với độ dày từ 1-1,2cm lại đáp ứng chịu lực cho sân, đường với mật độ sử dụng cao).

    Đá slate ghi TopmatStore được gia công số lượng lớn với các kích thước sẵn có 10x20cm, 15x30cm, 20x20cm, 20x30cm, 20x40cm, 30x30cm, 30x60cm, 25x50cm,  40x40cm… luôn đáp ứng kịp thời cho các công trình hiện đại, cũng như cổ điển.

Đá slate ghi ốp tường 40x40x(0.5-0.7)cm

Đá slate ghi ốp tường 40x40x(0.5-0.7)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 295,000/m2

Đá slate ghi ốp tường 15x15x(0.5-0.7)cm

Đá slate ghi ốp tường 15x15x(0.5-0.7)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 205,000/m2

Đá slate ghi ốp tường 30x60x(0.5-0.7)cm

Đá slate ghi ốp tường 30x60x(0.5-0.7)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 320,000/m2

Đá slate ghi ốp tường 30x30x(0.5-0.7)cm

Đá slate ghi ốp tường 30x30x(0.5-0.7)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 230,000/m2

Đá slate ghi ốp tường 20x40x(0.5-0.7)cm

Đá slate ghi ốp tường 20x40x(0.5-0.7)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 230,000/m2

Đá slate ghi ốp tường 25x50x(0.5-0.7)cm

Đá slate ghi ốp tường 25x50x(0.5-0.7)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 295,000/m2

Đá slate ghi ốp tường 20x30x(0.5-0.7)cm

Đá slate ghi ốp tường 20x30x(0.5-0.7)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 205,000/m2

Đá slate ghi ốp tường 20x20x(0.5-0.7)cm

Đá slate ghi ốp tường 20x20x(0.5-0.7)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 205,000/m2

Đá slate ghi ốp tường 15x30x(0.5-0.7)cm

Đá slate ghi ốp tường 15x30x(0.5-0.7)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 205,000/m2

Đá slate ghi ốp tường 10x20x(0.5-0.7)cm

Đá slate ghi ốp tường 10x20x(0.5-0.7)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 190,000/m2

Đá slate ghi ghép ốp tường

Đá slate ghi ghép ốp tường

Mã sản phẩm:

Giá: 330,000/m2