Phương châm hoạt động

TẦM NHÌN

TOPMAT hướng tới trở thành hệ thống bán lẻ vật liệu hàng đầu Việt Nam về chất lượng và qui mô kinh doanh.

QUAN ĐIỂM KINH DOANH

1. Đem lại sự hài lòng cho khách hàng

2. Kinh doanh bằng sự chính trực và trung thực.

3. Vì mục tiêu kinh doanh bền vững, chú trọng quản lí chất lượng.

4. Luôn mang tư tưởng tiên phong. Sáng tạo và không ngừng học hỏi

5. Tạo môi trường làm việc lành mạnh để ở đó mọi người sống với nhau thân thiện, chia sẻ khó khăn.


NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ

 

1. Tin tưởng, phân quyền và cam kết trách nhiệm.

2. Ứng xử công bằng và theo trật tự doanh nghiệp.

3. Không cạnh tranh bằng những yếu tố phi thị trường

 

SỨ MỆNH

1. Thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng.

2. Tạo giá trị gia tăng cao trên mỗi sản phẩm, dịch vụ.


GIÁ TRỊ

Với khách hàng: Mang đến cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ có chất lượng vượt trội

Với đối tác: Cân bằng về mặt lợi ích, cùng nhau phát triển.

Với nhân viên: Mang lại cơ hội hoàn thiện và phát triển sự nghiệp cá nhân.


GIẢI PHÁP

Với Khách hàng: Cung cấp một cách tối ưu các giải pháp tổng thể và trọn gói, bằng uy tín thương hiệu và chất lượng sản phẩm vượt trội.

Với Đối tác:

1. Minh bạch, rõ ràng trong cung cấp, trao đổi thông tin

2. Thực hiện các thỏa thuận theo đúng cam kết

Với nhân viên:

1. Áp dụng cơ chế làm việc, chế độ đào tạo để phát huy năng lực cá nhân, ghi nhận sự cống hiến và tạo cơ hội thăng tiến

2. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Với nội bộ:

1. Quản lý năng suất lao động

2. Quản lý tiến độ thực hiện công việc

3. Quản lý hàng tồn kho ở mức hợp lý.

4. Quản lý tỉ lệ hao hụt vật liệu ở mức thấp nhất

5. Hạn chế tối đa sản phẩm hỏng, lỗi

6. Đầu tư cho quản lý chất lượng

7. Quản lý chặt chẽ chi phí phát sinh không cần thiết

8. Tránh tối đa chi phí làm thêm giờ.

9. Quản lý chi phí trên từng sản phẩm tại nhà máy.


CÔNG CỤ QUẢN LÝ

1. Áp dụng ISO 9001:2008

2. Tiến tới áp dụng ISO 14000

3. Kaizen, 5S

4. Xây dựng ngân sách, kiểm soát chi phí

5. Áp dụng qui trình kiểm soát nội bộ.

6. Áp dụng qui trình kiểm soát rủi ro.

7. Hệ thống đánh giá nhân viên tháng, quý, năm.

8. Áp dụng phương pháp quản lý bằng mục tiêu (MBO).

9. Trực quan nơi làm việc.