Đá Slate đa sắc Topmat

   Dòng đá slate không xa lạ với các nước Châu Âu, song mới vài năm trở lại đây mới được chú ý tại Việt Nam. Rất nhanh chóng đá slate Lai Châu được xuất khẩu ra thi trường Châu Âu và Mỹ khắt khe…

   Màu sắc biến đổi tự nhiên là đặc điểm gây chú ý của đá slate đa sắc, độ cứng từng bị nghi ngờ giờ lại là ưu điểm được chính người đã sử dụng công nhận.

   Đá slate đa sắc TopmatStore được gia công tỉ mỉ cho ra nhiều kích thước lựa chọn 10x20cm, 15x15cm, 15x30cm, 20x20cm, 20x30cm, 20x40cm, 25x50cm, 30x30cm, 30x60cm, 40x40cm, 40x80cm… đáp ứng số lượng lớn cho thi trường trong và ngoài nước.

Đá đa sắc Lai Châu ốp tường đa quy cách

Đá đa sắc Lai Châu ốp tường đa quy cách

Mã sản phẩm:

Giá: 390,000/m2

Đá rối đa sắc Lai Châu ốp tường

Đá rối đa sắc Lai Châu ốp tường

Mã sản phẩm:

Giá: 220,000/m2

Đá rối đa sắc Lai Châu ốp tường

Đá rối đa sắc Lai Châu ốp tường

Mã sản phẩm:

Giá: 390,000/m2

Đá slate đa sắc ốp tường 40x40x(0,5-0,7)cm

Đá slate đa sắc ốp tường 40x40x(0,5-0,7)cm

Mã sản phẩm: ĐS72

Giá: 290,000/m2

Đá slate đa sắc ốp tường 25x50x(0.5-0.7)cm

Đá slate đa sắc ốp tường 25x50x(0.5-0.7)cm

Mã sản phẩm: ĐS71

Giá: 290,000/m2

Đá slate đa sắc ốp tường 15x15x(0.5-0.7)cm

Đá slate đa sắc ốp tường 15x15x(0.5-0.7)cm

Mã sản phẩm: ĐS70

Giá: 230,000/m2

Đá slate đa sắc ốp tường 30x60x(0,5-0,7)cm

Đá slate đa sắc ốp tường 30x60x(0,5-0,7)cm

Mã sản phẩm: ĐS38

Giá: 310,000/m2

Đá slate đa sắc ốp tường 30x30x(0,5-0,7)cm

Đá slate đa sắc ốp tường 30x30x(0,5-0,7)cm

Mã sản phẩm: ĐS37

Giá: 260,000/m2

Đá slate đa sắc ốp tường 20x40x(0,5-0,7)cm

Đá slate đa sắc ốp tường 20x40x(0,5-0,7)cm

Mã sản phẩm: ĐS36

Giá: 260,000/m2

Đá slate đa sắc ốp tường 20x30x(0,5-0,7)cm

Đá slate đa sắc ốp tường 20x30x(0,5-0,7)cm

Mã sản phẩm: ĐS35

Giá: 230,000/m2

Đá slate đa sắc ốp tường 20x20x(0,5-0,7)cm

Đá slate đa sắc ốp tường 20x20x(0,5-0,7)cm

Mã sản phẩm: ĐS34

Giá: 230,000/m2

Đá slate đa sắc ốp tường 15x30x(0,5-0,7)cm

Đá slate đa sắc ốp tường 15x30x(0,5-0,7)cm

Mã sản phẩm: ĐS33

Giá: 230,000/m2

Đá slate đa sắc ốp tường 10x20x(0,5-0,7)cm

Đá slate đa sắc ốp tường 10x20x(0,5-0,7)cm

Mã sản phẩm: ĐS32

Giá: 220,000/m2