Đá slate Lai Châu vảy đồng

   Đá slate đen Lai Châu là sự lựa chọn tuyệt vời cho đá lát sân vườn, lát nền nhà. Chính phương pháp gia công bán thủ công lại tạo ra bề mặt bóc lớp nhám tự nhiên đầy cảm xúc. Đá slate đen có đặc điểm cấu tạo thành lớp rất đặc biệt đem lại độ cứng rất cao (đó là câu trả lời tại sao đá slate đen chỉ với độ dày từ 1-1,2cm lại đáp ứng chịu lực cho sân, đường với mật độ sử dụng cao).

    Đá slate đen TopmatStore được gia công số lượng lớn với các kích thước sẵn có 10x20cm, 15x15cm, 15x30cm, 20x20cm, 20x30cm, 20x40cm, 25x50cm, 30x30cm, 30x60cm, 40x40cm, 40x80cm, 50x50cm, 60x60cm… luôn đáp ứng kịp thời cho các công trình hiện đại, cũng như cổ điển. 

Đá Slate vảy đồng lát nền 50x50x(1-1,2)cm

Đá Slate vảy đồng lát nền 50x50x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm: CD13

Giá: 560,000/m2

Đá Slate vảy đồng lát nền 40x40x(1,2-1,4)cm

Đá Slate vảy đồng lát nền 40x40x(1,2-1,4)cm

Mã sản phẩm: CD11

Giá: 490,000/m2

Đá Slate vảy đồng lát nền 30x60x(1,2-1,4)cm

Đá Slate vảy đồng lát nền 30x60x(1,2-1,4)cm

Mã sản phẩm: CD10

Giá: 530,000/m2

Đá Slate vảy đồng lát nền 30x30x(1-1,2)cm

Đá Slate vảy đồng lát nền 30x30x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm: CD09

Giá: 480,000/m2

Đá Slate vảy đồng lát nền 25x50x(1,2-1,4)cm

Đá Slate vảy đồng lát nền 25x50x(1,2-1,4)cm

Mã sản phẩm: CD08

Giá: 460,000/m2

Đá Slate vảy đồng lát nền 20x40x(1-1,2)cm

Đá Slate vảy đồng lát nền 20x40x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm: CD07

Giá: 480,000/m2

Đá Slate vảy đồng lát nền 20x30x(1-1,2)cm

Đá Slate vảy đồng lát nền 20x30x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm: CD06

Giá: 450,000/m2

Đá Slate vảy đồng lát nền 15x15x(1-1,2)cm

Đá Slate vảy đồng lát nền 15x15x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm: CD03

Giá: 370,000/m2

Đá Slate vảy đồng lát nền 20x20x(1-1,2)cm

Đá Slate vảy đồng lát nền 20x20x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm: CD05

Giá: 370,000/m2

Đá Slate vảy đồng lát nền 15x30x(1-1,2)cm

Đá Slate vảy đồng lát nền 15x30x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm: CD04

Giá: 370,000/m2

Đá Slate vảy đồng lát nền 10x20x(1-1,2)cm

Đá Slate vảy đồng lát nền 10x20x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm: CD02

Giá: 340,000/m2

Đá slate vảy đồng lát nền ĐS68

Đá slate vảy đồng lát nền ĐS68

Mã sản phẩm: CD01

Giá: 560,000/m2